Recomanat per a la dossificació de materials sòlids amb la cadència desitjada per a la línia que ha d’alimentar o bé per a ensacar correctament materials.

La tolva de l’equip compleix dues funcions: la de rebre directament el material que s’hi descarrega i la de fer de pulmó regulador.

El sistema d’alimentació per mitjà de doble hèlix disposat al fons de la tolva permet dossificar la sortida del material que es troba dipositat a l’interior de la tolva en qüestió, segons les necessitats de producció que s’hagin establert per mitjà de la maniobra elèctrica corresponent.

[hr class=”dm7″]

Dades tècniques

Capacitat: 20 tonelades per hora
Capacitat mínima tolva: 5m3
Distància entre els eixos de les hèlix al sòl de la planta: Regulable entre 2 i 2,5 metres
Potència: 2×5,5 Kw, 230/400v, 50Hz, IP55
Mesures: 6,25m. de llarg x 4,15m. d’alt x 2m. d’amplada
Desengrassat previ, 60 micres d’imprimació o 60 micres de pintura final amb color norma RAL a determinar pel client.