Hem treballat en nombrosos projectes per al transport de sòlids a indústries cimenteres, ceràmiques i graveres, entre d’altres. Fabriquem, reparem i muntem tot tipus de components com:

  • Catúfols
  • Xassís per a cintes transportadores
  • Cargols sense fi
  • Canals

Tots aquests components són un element essencial per a transportar materials de forma vertical d’una manera fàcil i segura.

A Reverter disposem d’una àmplia gamma de components segons les característiques de la instal·lació i el material de transport que s’utilitzi. Fabriquem en diferents qualitats depenent del grau d’erosió que comporti el material que es transporta.

Fabriquem sota comanda, és a dir, qualsevol forma o mida que necessiti el client.