Som empresa autoritzada pel Departament d’Indústria per a la fabricació, muntatge i legalització d’instal·lacions de superfície o subterrànies, segons la normativa establerta.

  • Paret simple i doble paret acer-acer per a instal·lacions petrolíferes
  • Equips sortidors i altres accessoris per a la seva instal·lació
  • Muntatge d’instal·lacions
  • Legalització d’instal·lacions per a l’ús propi i per a la venda al públic

Fabriquem dipòsits de paret simple i de paret doble, per a superfície i subterranis, amb capacitats que van des dels 200 litres fins als 100.000 litres. Cadascun dels models està fabricat i té un acabat de superfície que compleix la normativa vigent.

A més de fabricar dipòsits amb mesures estàndard, som especialistes en la fabricació de dipòsits amb característiques especials, depenent de les necessitats específiques dels clients.

Tots els dipòsits se subministren amb el certificat de fabricació i la corresponent prova de pressió. Disposem d’una àmplia gamma de sortidors i altres accessoris per a cadascuna de les tipologies d’instal·lacions. Des de Reverter Industries duem a terme tota la tramitació necessària per legalitzar les instal·lacions.

Les mesures estàndard dels dipòsits, varien segons siguin dipòsits de paret simple en diferents mides, de superfície i subterranis de dipòsits de paret doble en diferents mides, també de superfície o subterranis.