Som empresa autoritzada pel Departament d’Indústria per a la fabricació i instal·lació d’aparells a pressió.

  • Fabricació de recipients a pressió
  • Muntatge d’instal·lacions (vapor, aire comprimit…)
  • Legalització d’instal·lacions

Fabriquem recipients i canonades a pressió en tot tipus d’acers al carboni i inoxidables.

El nostre Departament d’Enginyeria desenvolupa el disseny del producte, adaptant-lo a les necessitats concretes del projecte, sempre d’acord amb la normativa europea vigent.

Els recipients a pressió disposen del certificat CE de fabricació.

Oferim el servei de legalització d’instal·lacions per a cadascun dels projectes.