Les empreses de procés continu necessiten equips que no són estàndard al mercat. Reverter, tant en disseny com en fabricació, ens adaptem a les necessitats del client oferint-li solucions a mida.

Fabriquem i instal·lem recipients per a l’emmagatzematge de tot tipus de sòlids i de líquids. Tenim capacitat per fabricar recipients amb un diàmetre de fins a 4.500 mm i amb un gruix de xapa de fins a 25 mm, sempre segons la demanda dels nostres clients

Per a la fabricació utilitzem materials com l’acer al carboni, acer inoxidable o acers especials.

  • Sitges
  • Tremuges
  • Tancs
  • Contenidors per a residus

Tenim experiència en la fabricació de recipients per a un ampli ventall d’indústries com la química, la paperera, la de depuració d’aigües residuals, l’alimentària, la cimentera, la ceràmica, etc.

El tipus de sitja estàndard que fabriquem és la sitja de xapa llisa sobre una estructura d’acer o d’acer inoxidable. El client és qui definirà els elements a incorporar pel que fa a la càrrega i descàrrega del producte. Reverter, conjuntament amb el client, defineix el disseny per a la construcció de la sitja adaptant la construcció a les seves necessitats.