Més de 50 anys oferint solucions a mida per al sector industrial, amb un servei integral i complet en la transformació metàl·lica.

  • Tall de material: Disposem de cisalla de 4 m i d’una taula de plasma i oxitall de 6 m de CN.
    • Oxitall: Permet un tall allunyat de la xapa amb una perfecta difusió calorífica. La capacitat de tall és de 3mm.-300 mm.
    • Plasma: Tall d’alta qualitat i perpendicular, reduint al mínim el xamfrà. La capacitat de tall és per a acer al carbó 1 mm. – 35mm. Inoxidable 1mm – 40mm. Alumini 1 mm – 40mm.
  • Corbat de xapa i de perfils: Les corbadores de 3 rodets ens permeten realitzar qualsevol tipus de projecte industrial o artístic. Podem corbar a partir de diàmetre 250 mm. i fins a un gruix de 35 mm. depenent del diàmetre de la peça.
  • Plegat de xapa: Les dues plegadores, premsa hidràulica i punxonadora ens permeten treballar des de petits a grans gruixos.
  • Soldadura: Comptem amb diversos equips de soldadura segons el treball a realitzar (robot de soldar, columna de soldar i altres equips d’elèctrode, semiautomàtica i tig). Tenim soldadors homologats per a la soldadura en acer al carbó i acer inoxidable.
  • Tractament de superfície: Tenim una nau preparada amb equips de sorrejat, hidro-netejadora i màquines de pintura per a l’acabat dels treballs, segons les especificacions del client.
  • Transport: Disposem de camió amb grua propi per al lliurament dels nostres productes.