• Especialment indicades per a la selecció manual o automàtica (robotitzada) dels materials que discorren per un transportador de banda.
  • Les plataformes elevades de selecció en combinació amb la nostra cinta CTTR se subministren tant amb un perímetre de baranes, com amb una cabina de panell sandvitx amb finestres i portes de doble vidre. De la mateixa manera estan disponibles diferents sistemes de climatització i ventilació per a la renovació de l’aire de treball.
  • Les plataformes es dissenyen en 3D i es fabriquen adaptades a les necessitats i condicions específiques del lloc d’instal·lació i del client. Les mateixes es subministren amb suports de Reverter o preparades per al seu muntatge sobre suports de formigó.
  • Les instal·lacions de selecció disposen de sitges inferiors amb o sense separacions laterals, que poden ser metàl·liques i / o de fusta en funció del que es requereixi.
  • Les sitges inferiors també estan disponibles amb cintes dosificadores amb tremuges, amb o sense comportes per a l’acumulació del material seleccionat i la seva posterior descàrrega automàtica en un transportador.