Transportadors CTUP, CTXM i CTTR

  • De banda de cautxú o PVC que discorre sobre bressol de xapa o de rodets segons el model. Estan indicats per a transportar grans volums de fraccions lleugeres (RSU, paper, cartró, plàstic, etc.)., per triatges manuals o mecànics, sortides d’alimentadors, trituradors, cintes acceleradores, etc.
  • Fabricats amb bastidors de perfils laminats en calent tipus UPN i LPN, amb estructura conformada de xapa d’acer de 4 mm de gruix, o tubular, depenent del model.
  • Disponibles amb trams d’estructura en acer inoxidable per al seu ús en combinació amb separadors fèrrics.
  • Mòduls units entre ells mitjançant fixacions cargolades o soldades, que resulten en cintes sòlides, robustes i molt estables.
  • Tambor motriu amb recobriment de goma de cautxú de 8 mm en tota la seva longitud.
  • Tambors muntats sobre suports de rodaments auto-orientables. El tambor tensor disposa de suports de rodaments lliscants sobre corredissa i sistema de cargol per al tensat de la banda.
  • Les cintes disposen en tota la longitud de faldons a banda i banda per al guiat dels materials transportats.
  • Els elements estructurals de suport sempre són regulables en alçada.