Transportadors TCCA i TCCL

  • Formats per 2 ramals de cadena sense fi que arrosseguen tauletes metàl·liques sobre les quals es fixa la banda de cautxú resistent a greixos i olis. Estan indicats per alimentar premses de bales, inici de línies de selecció i sortida d’equips de trituració.
  • Sobre la banda es munten arrossegadors metàl·lics, que faciliten el transport del material.
  • Estructura formada per peces o subconjunts, tractats individualment en la seva fabricació i procés de pintura, que s’uneixen entre ells exclusivament mitjançant cargols, incloent les incloent les carrileres de rodament d’acer antidesgast i els conjunts de guia de la cadena en les corbes.
  • Accés total garantit per a neteja o manteniment en les carrileres superiors i inferiors, tauletes, o els diferents elements interns, gràcies al disseny dels seus components cargolats.
  • Laterals d’altura estandarditzada, que faciliten el muntatge de sobrealces o capotes superiors i estan dotats internament de perfils cargolats i regulables per ajustar-se al màxim a la banda de transport.
  • Els transportadors es poden subministrar amb diferents tipus de cadenes d’arrossegament en funció del model i les necessitats de càrrega. Cadena DIN8167 M112 (pas 200 mm), M160 (pas 160 mm), o cadena M56 (pas 125 mm).
  • Aquests models estan preparats per a grans càrregues de treball amb una o dues guies de reforç centrals que augmenten la resistència enfront dels impactes del material.