Transportadors TTAJ, TTAB i TTES

  • Formats per dos ramals de cadena sense fi, que arrosseguen tauletes metàl·liques. Estan indicats per a la seva instal·lació en plantes de RSU, CDR o selectives, per la seva capacitat de transport de productes a granel de granulometria mitjana definida.
  • Permeten diferents solucions en les que es requereixi d’una robustesa al fons de transport superior a la que ofereix un transportador de banda de cautxú.
  • Accés total garantit per neteja o manteniment de les carrileres superiors i inferiors, tauletes, o els diferents elements interns gràcies al disseny dels seus components cargolats.
  • El transportador TTAJ es subministra amb una cadena d’arrossegamentM112 pas 200 mm (DIN8167), un bastidor amb UPN 120 i tauletes metàl·liques tipus J.
  • El transportador TTAB es subministra amb una cadena d’arrossegament M224 pas 200 mm (DIN8167), un bastidor amb UPN 160, patí de suport per a les tauletes i tauletes metàl·liques tipus abisagrat.
  • Aquests models estan preparats per a grans càrregues de treball amb una o dues guies de reforç centrals per incrementar la resistència enfront dels impactes del material.