Reverter Industries disposa d’unes instal·lacions que ocupa una superfície de 14.000m2, 3500 dels quals són naus, equipades amb diversos ponts grua i maquinària de gran tonatge per dur a terme projectes de grans dimensions.
REVERTER engloba tots els serveis necessaris de disseny, fabricació, instal·lació, posada en funcionament i servei post-venda.

La secció de soldadura és una de les més importants en tots els treballs que realitzem ja siguin de caldereria, muntatges o manteniment industrial. Disposem de diversos equips: un robot de soldadura, una columna de soldadura per dipòsits i canonades, equips per a diferents tipus de soldadura: TIG, semiautomàtica, i l’arc.

 • Robot de soldadura contínua FANUC
  • 1 columna de soldar d’alçada 4000 mm i de radi 4000 mm
  • 1 equip de soldadura per fusió per ancoratges i perns
  • 18 equips de soldadura semiautomàtica de fil
  • 19 equips de soldadura per arcs
  • 5 equips de soldadura per a TIG

Les nostres intal·lacions estan equipades amb 8 ponts grua distribuïts entre les 4 naus industrials.

 • 1 pont grua de 2 Tm
 • 1 pont grua de 3 Tm
 • 3 ponts grua de 5 Tm
 • 1 pont grua de 8 Tm
 • 2 ponts grua de 10 Tm
 • 2 grues giratòries

Disposem de diverses màquines per al tall de material adequades als diferents treballs que realitzem. Destaquem la cissalla, serres de cinta, oxitall, plasma i equips d’arc-aire.

 • 1 taula mixta d’oxitall i plasma d’alta definició de 2500 x 6000 mm per C.N
 • 2 equips de plasma fins a 25 mm
 • 2 equips de plasma fins a 12 mm
 • 3 serres de cinta fins a 440 mm d’alçada i 600 mm d’amplada
 • 1 equip d’ Arc-aire de 800 ampers
 • 1 cissalla de 3 m. Tall fins a 12 mm

Treballem la caldereria industrial a mida, això fa que les feines que realitzem siguin molt diverses i també la maquinària que necessitem ha de permetre treballar la xapa des de petits a grans espessors, per això disposem de dos corbadores de xapa i perfils, dos plegadores, una premsa hidràulica i una punxonadora.

 • 1 corbadora de tres corrons, d’amplada 2500 mm, espessor 45mm, diàmetre 4.500 mm
 • 1 corbadora de tres corrons, d’amplada 2000 mm, espessor 8 mm
 • 1 plegadora automàtica de longitud 2000 mm, de 90 Tm
 • 1 plegadora amb C.N., longitud 4000 mm, de 200 Tm
 • 1 premsa hidràulica de 100 Tm
 • 1 corbadora de perfils
 • 1 punxonadora GEKA HYD 110 AD amb 610 mm. d’escot

La majoria dels projectes de fabricació exigeixen al final del procés la neteja i tractament del material fabricat. Per donar aquest servei disposem d’equips de sorrejament, pintura i hidronetejadora.

 • 2 equips de sorrejament
 • 2 equips de pintura
 • 2 equips de neteja per a superfícies metàl·liques
 • Possibilitat de galvanitzar els materials utilitzats