Reverter té una àmplia experiència en muntatges d’equipaments mecànics per al sector industrial.

Entre les seves activitats contempla el muntatge de filtres, bombes submergides, decantadors, reactors químics, dipòsits, sitges per a l’emmagatzematge de sòlids i líquids, instal·lacions de canonades d’acer al carboni i inoxidable de tot tipus de diàmetre i espessors, instal·lacions a pressió, entre altres.

Habitualment, els nostres projectes van des de la fabricació mecànica dels equips i subministrament, fins al muntatge a casa del client, proves i posada en marxa. També realitzem el muntatge d’equips no subministrats per nosaltres.

Els principals sectors en què treballem són:

  • Plantes químiques
  • Plantes de Tractament de Residus
  • Cimenteres
  • Plantes Depuradores
  • Papereres