En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de REVERTER INDUSTRIES CORP SA domiciliada a CAMÍ DE VINAROS, SN, 43530, ALCANAR, de TARRAGONA i amb CIF A43018167, amb telèfon de contacte 977730071, i correu [email protected],.

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal REVERTER INDUSTRIES CORP SA, l’informem que les dades que voluntàriament ens facilita seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat a l’Agència de Protecció de dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients que té implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de REVERTER INDUSTRIES CORP SA

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de REVERTER INDUSTRIES CORP SA

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a REVERTER INDUSTRIES CORP SA, amb domicili social en CAMÍ dE VINAROS, SN, 43530, ALCANAR, TARRAGONA, enviant un correu electrònic a [email protected] o enviant un fax al, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.

Per exercir aquests drets, cal que vostè acrediti la seva personalitat mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

REVERTER INDUSTRIES CORP SA no realitzarà cessió de les seves dades a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia al lliurament, sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de REVERTER INDUSTRIES CORP S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb REVERTER INDUSTRIES CORP SA, estic autoritzant expressament a la utilització de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs correu electrònic), i podent anul·lar aquesta autorització, en qualsevol moment, dirigint-me a REVERTER INDUSTRIES CORP SA

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

REVERTER INDUSTRIES CORP SA és reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en els Seves pàgina web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a aquests usuaris.

REVERTER INDUSTRIES CORP SA no assumeix cap Responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de TERCERS a les que és Pugui Accedir per “links” o Enllaços des de QUALSEVOL pàgina web Propietat de REVERTER INDUSTRIES CORP SA

La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de REVERTER INDUSTRIES CORP SA té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de REVERTER INDUSTRIES CORP SA i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de REVERTER INDUSTRIES CORP SA

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre REVERTER INDUSTRIES CORP SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.