Tenim una dilatada experiència en el manteniment, tant preventiu com correctiu, la indústria cimentera, paperera i química. Ens caracteritza la qualitat del servei que oferim amb personal qualificat i el compromís amb el client. La fidelitat dels nostres clients al llarg de tots aquests anys ens avala.

 • Disposem de personal qualificat i de soldadors homologats segons el codi ASME, secció IX; per a soldadura en TIG segons la norma a 287 / 1-288 / 1/2 / 4-1992
 • Soldadura d’ancoratges i perns per arc amb ceràmica
 • Legalització d’instal·lacions petrolíferes segons IP-03 i IP-04
 • Legalització d’instal·lacions d’aparells a pressió segons la normativa vigent
 • Legalització d’instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària segons el RITE

Reverter a l’àrea de manteniment ofereix:

 • Soldadura
 • Muntatge i reparació de cobertes
 • Muntatge, reparació i protecció d’estructures metàl·liques
 • Neteja d’estructures metàl·liques i formigó mitjançant el sorrejat en sorra, tant en les nostres instal·lacions com a casa del client.
 • Pintura d’estructures metàl·liques.
 • Desmantellament d’instal·lacions
 • Coordinació i realització d’actuacions en parades industrials

També realitzem l’adequació de maquinària i equipaments a la normativa de seguretat vigent.